ÎN ATENŢIA DIRIGINŢILOR DE CLASĂ ŞI A ELEVILOR!

Joi, 24 noiembrie, se declară  Ziua Curăţeniei în liceu!

Elevii  sunt rugaţi sa se prezinte măine la şcoală cu mătruri, greble, pături.

Activitatea se va desfăşura după ora 14-00 în sectoarele cunoscute, cu respectarea  regulilor de securitate şi sub monitorizarea 

diriginţilor de clasă.